Medicina Fórum 2019

Időpont:

Kerekasztal: 2019. október 8. (kedd) 16.00-17.30

Konferencia: 2019. október 9. (szerda) 09.00-17.00

Helyszín: HUNGAROMED Kiállítás és Konferencia (Hungexpo – 1101 Budapest, Albertirsai út 10.)

 

Kedves Látogatónk!

A Medicina Fórum a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság (MEMT) stratégiai partnereként, a Magyar Kórházszövetséggel (MKSZ) együttműködve, 2019. október 8-án és 9-én rendezi meg a negyvenegyedik Medicina konferenciát a II. HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállítás és Konferencia keretében. Ez alkalommal mutatjuk be az immár hetedik esztendeje megjelenő, az egészségügy gazdálkodását, mindennapjait valid számadatokkal bemutató évkönyvünket is. A kiadványban az államigazgatás vezető tisztségviselői, a betegszervezetek képviselői, neves egészségügyi szakemberek, egészségügyi közgazdászok elemzik, értékelik a kórházak és orvostudományi egyetemek, az egészségipar elmúlt évi teljesítményét.

A Medicina Fórum, a MEMT és a MKSZ partnere továbbra is a Hungexpo, amelynek vezetése egy éve döntött úgy, hogy a nemzetgazdaság többi ágazata mellett terepet kínál az egészségügynek is. A három napos, izgalmas eseményekkel tarkított rendezvény október 7. és 9. között lesz a Hungexpo területén, amelynek második és harmadik napján tartjuk meg a Medicina konferenciát és a Medicina évkönyvet bemutató gálát. A gálán adjuk át az ágazat kiválóságainak a Medicina Fórum által alapított díjait is.

A társaság honlapján hirdetjük meg a konferencia programját, remélve, hogy az idén is találkozhatunk.

Várjuk Önöket szeretettel!

Nógrádi Tóth Erzsébet

egészségügyi szakújságíró, a Medicina Fórum alapító főszerkesztője

 
Program - 2019. október 8. (kedd):
15.30 – 16.00 Regisztráció
16.00 – 17.30 Kerekasztal beszélgetés
Három generációval az egészségért (Az alap-, a szakellátás-, az Egészségfejlesztési Intézetek együttműködése –integrált rendszer)
Köszöntő: Nógrádi Tóth Erzsébet (projektigazgató, a konferencia szakmai bizottságának elnöke)
Moderátor: Nógrádi Tóth Erzsébet
Prof Dr. Boncz Imre (intézetigazgató, Pécsi Tudományegyetem)
Bevezető gondolatok: Prof. Dr. Horváth Ildikó (egészségügyért felelős államtitkár, EMMI)
Résztvevők: Prof. Dr. Horváth Ildikó
Dr. Vajer Péter (Állami Egészségügyi Ellátó Központ alapellátási módszertani szervezeti egység vezetője)
Prof. Dr. Andréka Péter (mb. főigazgató, Országos Kardiológiai Intézet – Módszertani program)
Dr. Szabó János (EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Háziorvosi Tagozat vezetője)
Dr. Müller Cecília (országos tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ)
Program - 2019. október 9. (szerda):
Angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk!
08.15 – 09.00 Regisztráció
09.00 – 09.05 Konferencia megnyitó
Köszöntő: Ganczer Gábor (vezérigazgató, Hungexpo)
Moderátor: Nógrádi Tóth Erzsébet
Prof Dr. Boncz Imre (intézetigazgató, Pécsi Tudományegyetem)
Dr. Gaál Péter (elnök, Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság)
09.05 – 10.45 Plenáris előadások
Banai Péter Benő (államtitkár, Pénzügyminisztérium)
Államháztartás – költségvetés – Egészségbiztosítási Alap költségvetése
Dr. Hankó Balázs (rektor-helyettes, Semmelweis Egyetem)
Orvos-, egészségtudományi egyetemek stratégiai fejlesztési irányai
Dr. Sipka Balázs (elnök, Magyar Rezidens Szövetség)
A rezidensképzés új irányai
John Cooper
A kórházépítészet és kórházdesign 21.századi megfontolásai
10.45 – 11.15 Kerekasztal beszélgetés az előadásokról
Résztvevők: Banai Péter Benő
Dr. Hankó Balázs
John Cooper
11.15 – 11.35 Kávészünet
11.35 – 13.05 Családbarát ország – egészséges nemzet – egészséges munkahelyek
Referátum: Dr. Beneda Attila (helyettes államtitkár, EMMI)
Blazsevácz Péter (elnök, Joint Venture Szövetség Egészségügyi Bizottság)
Kerekasztal beszélgetés az előadásokról
Résztvevők: Dr. Beneda Attila (helyettes államtitkár, EMMI)
Blazsevácz Péter (elnök, Joint Venture Szövetség Egészségügyi Bizottság)
Dr. Szentiványi Mátyás (főigazgató, OGYÉI)
Dr. Velkey György (MKSZ korábbi elnöke)
Dr. Müller Cecília (országos tisztifőorvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ)
13.05 – 14.35 Kiberbiztonság - biztonságos adatkezelés az egészségügyben
Referátum: Dr. Krasznay Csaba (adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
Szabó Bálint (főosztályvezető, ÁEEK)
Kerekasztal beszélgetés az előadásokról
Résztvevők: Dr. Krasznay Csaba (adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
Szabó Bálint (főosztályvezető, ÁEEK)
Dr. Ficzere Andrea (elnök, Magyar Kórházszövetség)
Dr. Szócska Miklós (dékán, Semmelweis Egyetem - Egészségügyi Közszolgálati Kar)
14.35 – 15.00 Ebédszünet
15.00 – 16.30 Biztonságos gyógyszerellátás – a gyógyszer és orvostechnológia finanszírozásának kihívásai
Referátum: Dr. Lengyel Györgyi (miniszteri biztos, ITM)
Kerekasztal beszélgetés az előadásokról
Résztvevők: Dr. Lengyel Györgyi (miniszteri biztos, ITM)
Dr. Bidló Judit (főigazgató helyettes, NEAK)
Dr. Pogány Gábor (Nemzeti Betegfórum)
Csató András (elnök, ETOSZ)
Rásky László (főtitkár, Orvostechnikai Szövetség)
Dr. Holchacker Péter (igazgató, Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete)
Dr. Greskovits Dávid (elnök, Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége)
16.30 – 17.00 EMMI
Prioritások az egészségügyben
17.00 – Konferencia zárása
 
Konferencia részvételi díja: 30.000 HUF + ÁFA/fő
Visszatérő vendégeinknek: 25.000 HUF + ÁFA/fő

A konferencia támogatói:

Főtámogató:
Fővédnök:
Kiemelt támogatók:
Támogatók:

Az egészségügy nem csak az ágazat belügye

Vajon irreális az emberek egészségügyi ellátással szemben támasztott elvárása, az ágazat GDP-részesedésének növelése? Aligha, hiszen a magyarok egészségi állapota és kedvezőtlen korösszetétele miatt a közkiadások mintegy felét a gyógyszerekre és a gyógyítást szolgáló technológiákra fordítja az egészségbiztosító. És mégis nagy az elégedetlenség, különösen a fekvőbeteg-ellátásban. Ez változásért kiált.
Nemcsak szükséges, de a nemzetgazdaság jelen állása szerint lehetséges is az egészségügy költségvetésének folyamatos növelése. Ezzel együtt ideje véget vetni a köz- és a magánegészségügyi ellátás szféráiban zajló káosznak, az érdekek tiszteletben tartása mentén transzparens mederbe terelni a pénzforrások útját. Mint minden kormányváltáskor, az idei választásokat követően is felcsillant a remény, hátha az őt megillető elbírálás alá kerül végre az egészségügy. Az új összetételű kormányban – ha nem is önálló egészségügyi minisztériumot irányítóként – klinikus orvos képviseli a humántárcát és ugyancsak klinikus orvos irányítja az ágazatért felelős államtitkárságot. Nagy az elvárás velük szemben. A betegek jobb minőségű ellátást, a még egészséges emberek megfelelő iránymutatást, az egészségügyi dolgozók a munkakörülményeik és fizetésük javítását várják tőlük és azt, hogy érdekeiket határozottan képviseljék a kormányban. Az egészségügy nem csak az ágazat belügye. Nemzeti érdek.
Nem nehéz belátni, hogy az egészséges humánerőforrás a nemzetgazdaság motorja, nélküle nincs gazdasági növekedés. Az egészséggazdaság ma a bruttó hazai termék 12,5 százalékát adja, amit a kormány 2020-ig 15 százalékra kíván növelni. A cél nem kisebb, mint az, hogy Magyarország Európa egyik meghatározó orvosi biotechnológiai központjává és digitális egészségügyi nagyhatalommá váljon. Ám a célok megvalósulása lehetetlen a gazdaságért és a pénzügyekért, az innovációért, valamint az egészségügyért felelős tárcák szimbiózisa nélkül.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője első ténykedései között a Nemzeti Népegészségügyi Program megalkotását tartotta fontosnak. Bizonyára erre a programra épül majd az ágazat kormányokon átívelő, a szolidaritás elvét megőrző szakmapolitikai koncepciója, a hosszú évek óta beharangozott racionális intézményszerkezet kialakítása. Mindezek mellett azonban senkire sem hárítható át az egyes ember felelőssége a saját egészségének megóvásában. Sokszor nekirugaszkodott már az aktuálisan regnáló kormányzat az ágazat rendbetételéhez. Ám a nagyívű tervek rendre megtorpantak. Ideje lenne belátni, hogy a társadalmi-gazdasági környezet rohamos változásához csak a társadalom támogatását magáénak tudó egészségügy képes alkalmazkodni.

 

TOP 200 NEAK-finanszírozott egészségügyi szolgáltató
TOP 25 vállalkozás
TOP 25 NEAK-finanszírozott aktív fekvőbeteg-szakellátó intézmény
TOP 200 NEAK-finanszírozott egészségügyi szolgáltató