A kormány az egészségügy finanszírozási rendszerének és ellátási struktúrájának teljes átalakítására készül

A karácsonyi ünnepek előtti utolsó munkanapon jelent meg a miniszterelnök által aláírt kormányhatározat, amely feladatokat és határidőket szab meg az egészségügyet vezető miniszternek, Kásler Miklósnak.

A kormány kiemelt célnak tekinti az egészségügyi ágazat fejlesztését, valamint az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelését, és egyetért a finanszírozási rendszer és az ellátási struktúra olyan átalakításával, amely fenntartható működést eredményez, és megakadályozza az adósságok újratermelődését. Ennek érdekében a Magyar Közlöny 2019. évi 217. számában kihirdette „cselekvési tervének” megalapozásához szükséges – 1798/2019-es – kormányhatározatát, mely nyolc pontot tartalmaz konkrét határidőkkel. Ennek érdekében:

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közreműködésével és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ bevonásával kezdjen meg egy átfogó, az egészségügyi szakmák összességére kiterjedő ráfordítási adatgyűjtést és díjtétel-felülvizsgálatot a valós költségekre épülő finanszírozási rendszer kidolgozása érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közreműködésével tegyen javaslatot az intézményi finanszírozás meghatározásának ellátási eseményeken alapuló, valós szükségletekhez igazodó módszertanára és az ennek megfelelő teljesítményvolumen-keretek meghatározására, figyelembe véve a vezetői ösztönző szempontokat is;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. június 30.

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közreműködésével tegyen javaslatot a járó- és fekvőbeteg-szakellátásban minőségi indikátorok bevezetésére, eredményalapú finanszírozási technikák, valamint az ellátási szinteken átívelő, integrált és betegközpontú, kötegelt típusú finanszírozási formák kidolgozására;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. június 30.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az egészségügyi intézmények fenntartóinak közreműködésével vizsgálja felül a krónikus ellátás rendszerét, és tegyen javaslatot annak szükségletalapú átalakítására, ennek keretében alakítsa ki az ápolási célú ellátási formák és azok igénybevételének szabályrendszerét;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. június 30.

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a pénzügyminiszter, valamint az általa delegált költségvetési felügyelők, továbbá a felsőoktatásért felelős miniszter és a honvédelmi miniszter közreműködésével, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ bevonásával intézkedjen az állami fenntartásban működő egészségügyi szolgáltatók gazdálkodásának javítását elősegítő célzott intézményi adósságmenedzsment program kidolgozásáról, amely az irányító szerv operatív gazdálkodási kerettervein alapul, és szoros monitoring mellett kerül végrehajtásra az adósságkitettség csökkentése szempontjából érintett intézményi körben;

Felelős: emberi erőforrások miniszterem pénzügyminiszter, felsőoktatásért felelős miniszter, honvédelmi miniszter
Határidő: 2020. március 31.

6. elrendeli, hogy az emberi erőforrások minisztere az Állami Egészségügyi Ellátó Központ bevonásával mérje fel az Állami Egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók felügyeletét és irányítását megalapozó kontrolling és monitoring rendszer teljes körű kialakításához és működtetéséhez szükséges további erőforrásokat, és tegyen javaslatot a szükséges jogszabály-módosításokra;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. március 31.

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a felsőoktatásért felelős miniszter és a honvédelmi miniszter bevonásával, a Nemzeti Népegészségügyi Központ közreműködésével gondoskodjon

a) a korszerű egészségügyi ellátási folyamatokat és ellátási formákat támogató jogszabályi környezet kialakításáról,

b) a rugalmas kapacitástervezés feltételeinek megteremtéséről az ellátási kapacitások adott térség lakosságszámához való illesztésével, a kormányzati egészségügyi stratégia, valamint a térségi demográfiai és morbiditási mutatók figyelembevételével,

c) az intézmények betegellátási tevékenységének hatékonyságát és eredményességét mutató indikátorok kidolgozásáról,

d) az optimális betegutak kialakításáról a területi ellátási kötelezettség megerősítésével és racionalizálásával a járó- és a fekvőbeteg-szakellátások vonatkozásában;

Felelős: emberi erőforrások minisztere, felsőoktatásért felelős miniszter, honvédelmi miniszter
Határidő: 2020. június 30.

8, felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a felsőoktatásért felelős miniszter és a honvédelmi miniszter bevonásával gondoskodjon a traumatológiai, érsebészeti és a laboratóriumi ellátásban az ellátás strukturális átalakításának, szakmaspecifikus koncentrációjának és a finanszírozás átalakításának végrehajtásáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere, felsőoktatásért felelős miniszter, honvédelmi miniszter
Határidő: 2020. október 31.

(Forrás: Magyar Közlöny)