ABSZTRAKT-PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

XVI. IME-MEMT ORSZÁGOS EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI KONFERENCIA

„Az egészség-gazdaságtan lehetőségei az új kormányzati ciklusban”

2022-ben XVI. alkalommal kerül megrendezésre az IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja és a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság által közösen szervezett Országos Egészség-gazdaságtani Konferencia. Konferenciánk hagyományosan legfontosabb célja, hogy találkozási és bemutatkozási lehetőséget adjon az egészség-gazdaságtan iránt érdeklődők számára, közvetítse a módszertani, szakmai újdonságokat, és hozzájáruljon a szakmai evidenciákon és egészség-gazdaságtani alapokon történő döntéshozatal fejlődéséhez, valamint a döntések következményeinek monitorozását is elősegítse. Rendezvényünk keretében átfogó témákat tárgyaló plenáris ülést követően egyes témákat mélyebben tárgyaló szekciók következnek. Mind az állami szféra, mind az ipari szereplők, mind pedig az akadémiai kutatók szemszögéből tárgyaljuk az egészségpolitikai és gazdasági környezet mélyebb összefüggéseit – a központi témánk mellett felmerülő egyéb kérdésekben is. 2022-es konferenciánknak külön aktualitást ad a most induló új kormányzati ciklus, annak lehetőségei és számos teendője.

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK:

 • Egészségpolitikai kihívások – kormányzati teendők
 • Kapcsolat a versenyképesség és a humán szektor működése között
 • Betegközpontú ellátás: alapellátási megközelítés, POCT lehetőségek
 • Kutatás-fejlesztés, regiszterek, pilotok
 • Helyzetkép a gyógyszerfronton
 • Gyógyszeripari stratégiák:
  • védőoltás kutatás, gyógyszer logisztika
  • onkológiai és a nagy értékű terápiák finanszírozási és hatékonysági kérdései
  • gyógyszeres terápiák: új indikációk megjelenése
  • személyre szabott terápiák, biotechnológiai boom, genetikai specifikumok
  • generikus helyettesítés és originális befogadás – innováció támogatása a gyógyszer-finanszírozásban
  • a klinikai vizsgálatok felgyorsítása
 • Adathasználat-gyűjtés újdonságai:
  • strukturált információs bázisok
  • regiszterek és EESZT

A prioritást élvező témáink mellett természetesen várjuk az előadásokat és posztereket egyéb, a szakmai közönség számára is pontos témákban. Amennyiben előadást kívánnak tartani, az előadás absztrakt formátumát 2022. június 5. napjáig küldje el részünkre az ALÁBBI FORMANYOMTATVÁNYON.

A Tudományos Bizottság elnöke: Dr. Sinkó Eszter Tagok: Dr. Pásztélyi Zsolt, Dr. Gaál Péter, Dr. Kósa József, Dr. Bacskai Miklós, Joó Tamás

aBSZTRAKT BENYÚJTÁS

Az alábbi kérdőívet kitöltve küldje el a XVI. IME-MEMT Országos Egészség-gazdaságtani Konferenciánkon való előadásra/poszterre vonatkozó pályázatát.

Absztrakt benyújtás határideje: 2022. június 5.

A KONFERENCIA KAPCSOLÓDÓ TÉMAKÖRE:(Kötelező)
Preferált bemutatási forma:(Kötelező)
Mutassa be előadás/poszter tervezetét.
Present the draft presentation/poster.

KÖSZÖNJÜK PÁLYÁZATÁT.

Dr. Tamásné Bese Nóra
IME-MEMT portfolió igazgató