Általános szerződési feltételek

a www.memt.hu weboldalon elérhető szolgáltatások vonatkozásában

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a MEMT Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által nyújtott és a www.memt.hu weboldalán található online áruházon keresztül megvásárolható szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) igénybe vétele esetén alkalmazandó.

1. A Szolgáltató adatai

A www.memt.hu weboldalán található online áruháznak (a továbbiakban: „Webáruház”) az üzemeltetője a Szolgáltató.

A Szolgáltató adatai és elérhetőségei a következők:

Cégnév: MEMT Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely (egyben levelezési cím): 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.

Bankszámlaszám: 11713081-21463543-00000000

Ügyfélszolgálat elérhetősége: H-P: 10 és 15 óra között

ime@memt.hu; 30/459-9353

2. Szolgáltatások ismertetése

A Webáruházban az ügyfelek a Szolgáltató által szervezett egészségügyi témájú rendezvényeken készült felvételekhez és egyéb szakmai anyagokhoz vásárolhatnak hozzáférést.

3. A rendelés folyamata

A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:82. §-ának megfelelően tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a Szolgáltatásokat a www.memt.hu oldalon való regisztrációt követően, a Webáruházon rendelhetik meg úgy, hogy a megvásárolni kívánt Szolgáltatásokat a kosárba helyezik és kifizetik a Szolgáltatások díját. A megrendelés elküldését és a Szolgáltatások díjának kifizetését megelőzően az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy ellenőrizzék és javítsák a személyes adataikat. A Szolgáltató az ügyfelek részére a Szolgáltatás díjának megfizetését követően késedelem nélkül elérhetővé teszik a Szolgáltatásokat. A Szolgáltatások díjának megfizetését követően jön létre a Szolgáltató és az ügyfél között a szerződés elektronikus úton, mely nem minősül a Ptk. rendelkezései alapján írásba foglaltnak, ugyanakkor a Szolgáltató rögzíti a szerződéseket a rendszerében, mely az ügyfél számára utóbb is elérhető.

A szerződés nyelve magyar. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató az ügyfél által megadott e-mail címre küldi.

Az ügyfél a rendelés leadását és a Szolgáltatás díjának megfizetését követően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján nem élhet elállási jogával a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az ügyfél előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és az ügyfél e beleegyezéssel egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. Az ügyfél továbbá nem gyakorolhatja az elállási jogát hírlap, folyóirat és időszaki lap vásárlása esetén.

4. Bankkártyás fizetés – adattovábbítás

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a MEMT Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelő által a memt.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

5. Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF hatálybalépésének napja: 2021. november 22. A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy egyoldalúan módosítsa a jelen ÁSZF-et, melyről a módosítás hatálybalépése előtt 15 nappal tájékoztatást küld az ügyfélnek.

Az ügyfél adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, mely a következő oldalon érhető el: https://memt.hu/magyar-egeszsegugyi-menedzsment-tarsasag-memt-adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzata/

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken. Az ügyfél továbbá panasz esetén jogosult az alábbi szervet megkeresni:

Jogvita esetén az ügyfél az illetékes békéltető testülethez, a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Postai úton: 1253 Budapest, Pf.:10.,

E-mail útján: bekelteto.testulet@bkik.hu;

https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa, illetve

a https://uj.bekeltetes.hu/publikus/online-ugy-inditas weboldalon keresztül.