Átadták az idei Év Medikusa díjat!

A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság, a Medicina évkönyv szakmai partnere négy éve alapította meg az 500.000 Ft pénzjutalommal járó Év Medikusa díjat a kiváló egyetemi tanulmányaik mellett kiemelkedő közéleti teljesítményt nyújtó orvostanhallgatók számára. 

A zsűri értékelése alapján az idei Év Medikusa díjat Stubnya János Domonkos, a Semmelweis Egyetem ötödéves orvostanhallgatója nyerte el. A hallgató főbb érdeklődési területei az intenzív terápia és a népegészségtan. Tanulmányai mellett a kezdetektől aktív szerepet vállalt az egyetemi hallgatói közéletben, tevékenykedett korábban alelnökként, szenátorként a Hallgatói Önkormányzatban; jelenleg a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének elnökhelyettese.

Harmadév elejétől kezdve részt vesz a tudományos életben is: az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikán Dr. Kállai András által vezetett intenzív terápiás, az Egészségügyi Menedzserképző Központban pedig Dr. Joó Tamás témavezetése mellett magyarországi dohányforgalom és táplálkozás témákban TDK-hallgató.

Kutatói munkáját tudományos diákköri és egyéb ifjúsági konferenciákon több díjjal is értékelték, idéntől Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesül. Szakmai munkáját tekintve több klinikán is dolgozott önkéntes segédápolóként, a pandémia alatt az Országos Mentőszolgálatot COVID-19 mintavevőként segítette. Külföldi tapasztalatszerzésének állomásai: a római La Sapienza Egyetem (aneszteziológia szakmai gyakorlat) és Japán (aneszteziológia és sürgősségi orvostan szakmai gyakorlat).

Az Év Medikusa pályázatnak része egy esszé megírása is; idén ennek témája az egyre nagyobb figyelmet érdemlő kiberbiztonság volt. Stubnya János Domonkos a budapesti Bethesda Gyermekkórházra optimalizálva tervezett egy kibervédelemre fókuszáló, egészségügyi dolgozókat megszólító kampányt és annak fenntartó programját.

Gratulálunk a díjhoz!

(balról jobbra) Dr. Joó Tamás, a MEMT alelnöke, Stubnya János Domonkos és Prof. Dr. Gaál Péter, a MEMT elnöke