Az angliai nemzeti diabéteszprevenciós program tanulságai

A cukorbetegség Nagy-Britanniában is népbetegségnek számít, és a kórképpel kapcsolatos direkt költségek az egészségügyi kiadások közel 10%-át teszik ki. Ennek fényében a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (National Health Service, NHS) kiemelt hangsúlyt fektet a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésére.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megjelölt célokkal összhangban a krónikus betegségek megelőzésének előmozdítása világszerte prioritást élvez. Tekintve, hogy a 2-es típusú diabétesz megfelelő életmódbeli változtatásokkal megelőzhető, egyre több országban kerülnek előtérbe a diabéteszprevenciós programok (DPP). Amint a finnországi és egyesült államokbeli megelőzési programok példázzák, a súlycsökkentést célzó programokkal igazoltan csökkenthető a betegség incidenciája.

Healthier You: NHS DPP

Angliában Healthier You: NHS DPP néven valósították meg a diabéteszmegelőzési programot, amelynek ambiciózus célkitűzése a diabétesz szempontjából rizikócsoportba tartozó személyek felkutatása, és számukra evidenciaalapú, életmódbeli változtatásokat elősegítő képzési program nyújtása.

A DPP részeként a cukorbetegség „előszobájában” lévő, prediabéteszes személyek kiszűrése a háziorvosok (general practitioner; GP) feladata. A laborparamétereik alapján prediabéteszesnek nyilvánítottaknak a GP felajánlja a DPP (életmód) képzésébe való bekapcsolódást, de az adott személy dönt arról, hogy kíván-e élni ezzel a lehetőséggel. A legalább 9 hónapon át tartó képzés részeként minimum 16 óra kontaktidőben történik meg azoknak az ismereteknek az átadása, amelyek a táplálkozásban, fizikai aktivitásban stb. elérendő változtatásokra sarkallják az érintetteket.

Noha Angliában stabil lábakon áll a GP-rendszer és oroszlánrészt vállal a prevenciós programokban – a dietetikusok és életmód-tanácsadók bevonása nélkül –, a diabéteszprevenciós programot egyéb módon szervezték meg. Az angliai DPP sajátossága, hogy abban nem az egészségügyi hálózat tagjai vesznek részt, hanem négy olyan szervezet (három privát és egy harmadik szektorbeli), amely elkülönül mind az egészségügyi alapellátástól, mind az egyéb prevenciós programoktól.

A DPP részeként ennek az új ellátási „szintnek” a megjelenése lehetőségeket és kihívásokat egyaránt tartogatott a program résztvevői számára. Mára letisztult a kép, és az angliai DPP megvalósítását illetően levonhatók a tanulságok. A DPP több helyi koordinátorának (20 fő) megkérdezésével levonható tapasztalatok a következők:

  1. A DPP központi koordinátora az NHS, ennek ellenére a napi szintű szervezési feladatok, az azokkal járó konfliktusok a regionális központokban csapódtak le. A nem pontosan definiált elvárások és felelősségi körök (például a betegek programból való kiesési rátájának csökkentése) több esetben problémákat okoztak. A tapasztalat azt mutatta, hogy idővel gördülékenyebbé vált a közvetítés az NHS, a GP-k, illetve a képzést végzők között.
  2. Hézagos volt a figyelemfelhívás. Noha a GP-k feladata a résztvevők összegyűjtése, „toborzása”, többen úgy vélik, hogy központilag keveset tettek a DPP program megismertetéséért és elismertetéséért a szakemberek és a laikusok körében. Célravezető lett volna egyfajta „brand”-ként kezelni a nemzeti DPP-t.
  3. Problémák merültek fel a „toborzásnál”. Nem voltak egyértelmű iránymutatások a prediabéteszesek megkeresésének módjaira vonatkozóan: például mindez postai úton történő értesítéssel, netán az azt követő emlékeztető telefonokkal is történjen?
  4. Kialakulatlan volt a pénzügyi ösztönzési rendszer. Jelentős regionális különbségek mutatkoztak abban a tekintetben, hogy milyen elszámolási alapon (a praxisukban lévő betegek száma alapján vagy a kiszűrt/programba ajánlott/programban részt vevő személyek száma alapján), mekkora anyagi juttatásban részesülnek a GP-k.
  5. A tudásmegosztás nem élvezett kellő támogatást. A DPP résztvevői között a kezdetektől fogva – horizontálisan és vertikálisan is – valamiféle platformot kellett volna biztosítani a megszerzett ismeretek, tapasztalatok megosztására, a közös gondolkodásra. Több, nemzeti szinten szervezett workshop, webinar, hírlevél és egyéb tanulási lehetőségek szerepelnek az igények között.

(Forrás: bmchealthservres.biomedcentral.com)