Belgiumban kórházi hálózat létrehozása a cél

Az egészségügyi szektorban világszerte a kollaborációk új formáit vezetik be, mintegy válaszként arra az egyre jobban elhatalmasodó nyomásra, hogy az egészségügyi költségek csökkentése az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az ellátás minőségének csorbulása nélkül történjék. A folyamatok részeként Belgiumban 2015 áprilisában egészségügyi akciótervet hirdettek ki, amely egy strukturált kórházi hálózatrendszer létrehozását célozta meg.

Jelenleg Belgiumban az egészségügyi szolgáltatóegységeket tekintve az egyedülálló, önálló vezetéssel működő kórházak vannak túlsúlyban, amelyek az egészségügyi szolgáltatások széles skáláját kínálják a lakosságnak, miközben versenyeznek a többi kórházzal. Az új egészségügyi reformterv célja, hogy előmozdítsa a kórházak közötti együttműködést, és ezzel elősegítse a kórházak között a feladatmegosztást, az általuk nyújtott szolgáltatások racionális megszervezését..

Az új reformtervben a kórházak között létrejövő kollaborációt „lokális-regionális klinikai kórházi hálózatként” említik, és a terv fókuszában a kórházak közötti klinikai szolgáltatások megosztása áll. A reformterv második pillére a komplex, ritka és magas költségű egészségügyi szolgáltatások referenciacentrumokba központosítását foglalja magában. A referenciacentrumok kollaborációja pedig már a régiók feletti együttműködési szintet kívánja meg.

A 2015 áprilisában kiadott akcióterv a kórházi rendszer átstrukturálásáról az alábbi főbb elemeket foglalja magában: 1. a kórházak kapacitását a lakosságszámot és a lakossági igényeket figyelembe véve szükséges megtervezni, 2. nagyobb mértékű feladatmegosztás és kollaboráció szükséges a kórházak között, 3. minden kórháznak hálózatba  kell kapcsolódnia, és a kifizetésekről, valamint a speciális tevékenységekre vonatkozó engedélyekről hálózati szinten kell dönteni, nem pedig az egyes, különálló kórházak szintjén.

Ezt az egészségügyi akciótervet 2019. február 28-án hagyta jóvá a belga parlament. A szükséges lépések végrehajtásának, azaz a kórházi hálózati rendszerek létrehozásának határideje 2020. január 1.

Maximum 25 lokális-regionális klinikai kórházi hálózat

A belga akcióterv kulcselemei közé tartozik többek között, hogy az országban nem több mint 25 lokális-regionális klinikai kórházi hálózat létrehozását tervezik, valamint minden egyes kórháznak csatlakoznia kell egy – és csakis egy – klinikai kórházi hálózathoz. További kulcselem a finanszírozási szempontokat figyelembe véve, hogy az egészségügyi minisztérium hozzárendelhet egy elkülönített költségkeretet a lokális-regionális klinikai kórházi hálózathoz, miközben az egyes, különálló kórházak a bevételük egy részét önként a hálózathoz utalhatják.

Szabályozni kívánják a kórházak alapvető paramétereit is, beleértve a kórházi ágyak számát, például 65 év felett 1000 főre vonatkoztatva 6 akut geriátriai kórházi ágy biztosítását tervezik. Számszerűsíteni szándékoznak a betegellátáshoz szükséges  egyéb szolgáltatási kapacitást is, például a PET-készülékek számát.

Ha az egészségügyi reformterv céljait sikerül megvalósítani, ez lesz Belgiumban az elmúlt harminc év folyamán az egészségügyi rendszert érintő legjelentősebb és legdrasztikusabb átalakulás.

(Forrás: www.sciencedirect.com)