Tamás Éva-díj

Tamás Évával személyes kapcsolat fűzött össze bennünket amellett, hogy a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság 2018. óta stratégiai partnere az IME-nek, valamint társszervezője az egészséggazdaságtani konferenciának. Nem meglepő tehát, hogy mi vállalkoztunk arra a feladatra, hogy Éva szellemi hagyatékát gondozzuk, terveit megvalósítsuk. 2021. márciusától a MEMT mint új tulajdonos működteti tovább az IME tudományos folyóiratot, valamint menedzseli a jól bevált konferenciaportfoliót. Hatalmas az űr, amit Tamás Éva lapalapító – hirtelen halála miatt – maga után hagyott. Jó szívvel ígérjük és vállaljuk, hogy legjobb tudásunkkal, lelkesedésünkkel és emlékéből erőt merítve igyekszünk szellemi örökségét megőrizni, sőt gyarapítani, fejleszteni is.

Meggyőződésünk, hogy Éva emlékét azzal tudjuk legjobban ápolni, ha tovább építjük, erősítjük és kiterjesszük azt, amit életében, kiemelkedő szakmai munkájával létrehozott. Ennek szellemében határoztuk el, hogy Tamás Éváról konferencia előadói és tudományos publikációs díjat nevezünk el, amelyet minden évben két fiatal egészségügyi szakembernek, egészségügy-kutatónak (vagy közösségnek) ítélünk oda. Éva mindig elkötelezett támogatója volt mind a tudományosságnak, illetve a magyar nyelvű tudománynak, mind pedig a fiataloknak, akikben a jobb jövő zálogát látta.

Az egyik díjat az a pályázó kapja, aki az adott évben a legkiválóbb, a magyar egészségügy szempontjából legkiemelkedőbb jelentőségű előadást tartotta valamelyik IME konferencián, a másik díjat pedig az IME folyóirat hasábjain megjelent legkiválóbb tudományos publikáció szerzőjének (szerzőinek) ítéljük oda. Meggyőződésünk, hogy ezzel a gesztussal hozzá tudunk járulni Tamás Éva emlékének megőrzéséhez, amit jövőbeni díjazottjaink is magukkal visznek majd.