Javuló megítélés + elkötelezett munkaerő = jobb besorolás + profitnövekedés

Az egészségügyi ellátó intézmények vezetői számára jól ismert, hogy a betegek kórházakat érintő kedvező megítélése és az alkalmazottak elkötelezettségének növekedése szorosan összefonódik, azonban csak kevés intézmény gyűjti és analizálja az említett paraméterek adatait azért, hogy megértse a két tényező közötti kapcsolatot.

Számszerűsített megítélés és elkötelezettség

A Press Ganey adatgyűjtéséből származó korábbi elemzések feltárták, hogy azok a kórházak, amelyeket kedvezőbben ítélnek meg a betegeik, jobb pénzügyi eredményeket mutatnak fel, és kedvezőbb mutatókat érnek el a biztonság, a technikai minőség, a kórházban tartózkodási idő vonatkozásaiban is. Azt is kimutatták, hogy az alkalmazottak jelentősebb mértékű elkötelezettsége szintén jobb eredményeket produkál a megnevezett területek mindegyikén.

A  betegek általi megítélésben és az alkalmazotti elkötelezettségben – bekövetkező javulás kedvezőbb értéket eredményez a betegelégedettségben, a kulcsfontosságú HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) értékét illetően (lásd a táblázatot).

Százalékos változás a nővérek kommunikációjában –  a betegek megítélése alapján ˃1% 3,0 4,5 6,0
–1% – 1% 0,0 0,0 1,0
˂–1% –2,0 –2,0 –1,0
˂ –1% –1% – 1%  ˃1%
Százalékos változás az alkalmazottak elkötelezettségében

(1. táblázat: A HCAHPS-érték változása a betegek megítélése és a munkavállalói elégedettség függvényében, a Press Ganey 2017-es értékeléséből származó adatok alapján.)

A táblázat a HCAHPS értékeinek változásait (plusz/mínusz irányban) mutatja be, amely a betegek egészségügyi intézménnyel szembeni általános megítélésében jelentkező változásokat jellemzik.

A táblázatban függőlegesen annak megítélése látható, ahogyan a betegek értékelik kommunikációjukat a nővérekkel. Vízszintesen pedig az alkalmazottak egészségügyi ellátó intézmény felé történő elkötelezettségének mértéke került feltüntetésre. Ha például az egészségügyi intézményben több mint 1%-os növekedés tapasztalható mindkét tényezőben, akkor a HCAHPS értékben, a jobb felső sarokban látható, 6,0 pontos növekedés várható. Ha csak egy területen tapasztalható lényeges javulás, a másik területen stagnálás vagy romlás mérhető, akkor a teljesítménynövekedés kisebb mértékű, nem tapasztalható vagy éppen romlik a teljesítmény.

Plusz 1 HCAHPS-pont, plusz 0,2% profit

A betegek elégedettsége és az alkalmazottak elkötelezettsége számos teljesítményparamétert befolyásol, a jelen vizsgálat arra fókuszált, hogy ennek a két tényezőnek a változása miként hat az egészségügyi ellátó intézmény pénzügyi teljesítményére.

A számszerűsített eredmény a következő: a HCAHPS skálán bekövetkező minden 5-pontos növekedés 1% nettó profitnövekedést eredményez. Azaz, minden 1-pontos növekedés a HCAHPS-skálán 0,2%-os nettó profitnövekedéssel jár – derült ki 3408 kórház adatainak lineráris regresszióval történő elemzéséből.

(Forrás: hbr.org)