Miből tevődik össze az emocionális intelligencia?

Sokan az empátiával azonosítják azt érzelmi intelligenciát, és nincsenek tudatában annak, hogy az EI számos más összetevőből is áll. Egy kemény kihívásokkal eredményesen szembenézni kívánó vezetőnél lényeges az EI különböző összetevőinek megléte. 

Az érzelmeknek nagy szerepük van az információk szelektálásában, feldolgozásában, tárolásában és előhívásában. Megfigyelték és leírták, hogy a munkafeladatok közül azokat végezzük el a legsikeresebben, amelyekhez érzelmileg is pozitívan viszonyulunk, illetve az érzelmeknek szerepük van abban is, hogy egy adott személy miként reagál a szervezeti változásokra. Mivel az érzelmek szerepet kapnak a döntéshozásban, a csapatmunkában és a vezetésben is, az emocionális vagy érzelmi intelligenciát (emotional intelligence; EI) a XXI. század egyik legfontosabb képességének vélik, mégis sok a félreértés a definiálása körül. 

Egy kedves kolléganő példája

Esther egy kis létszámú csoport kedvelt vezetője: a nyugalom forrása, kedves, érzékenyen reagál mások problémáira, a visszaeséseket lehetőségekként fogja fel. Estherre a főnöke is büszke, mondván, magas az emocionális intelligenciája, és könnyű vele együtt dolgozni. Elsőre meglepő, de ezek ellenére Esther mégis úgy érzi, hogy a vezetői karrierje „beragadt”. Hiába tehát az érzelmi intelligencia?

A nem megfelelően definiált érzelmi intelligencia csapdája

Ha az EI meghatározásánál csak az érzékenységet és az empátiát vesszük figyelembe, tévedünk, mert nem számolunk az EI azon elemeivel, amelyek egy sikeres vezetőnél elengedhetetlenek. Feltételezhető, hogy Esthernél gyenge lábakon áll az EI-nek az a szegmense, ami a kevésbé pozitív megjegyzések, vélemények kollégák felé közvetítéséhez szükséges. Egy kemény kihívásokkal eredményesen szembenézni kívánó vezetőnél lényeges az EI különböző összetevőinek, a 4 fő domainnek és az azoknak megfelelő 12 kompetenciának a megléte és egyensúlya:

Éntudatosság Önmenedzselés Társas tudatosság Kapcsolatmenedzselés
 • Érzelmi éntudatosság
 • Érzelmi önkontroll
 • Rugalmasság
 • Eredményorientáltság
 • Pozitív megjelenés
 • Empátia
 • Ráhatás
 • Coach és mentor
 • Konfliktuskezelés
 • Csapatmunka
 • Inspiráló vezetés
 • Szervezeti tudatosság

Esther példájánál maradva: ha ő járatos lenne a konfliktuskezelésben, azaz a simulékonyság helyett/mellett fel merne vállalni súrlódásokat is, akkor képes volna negatív véleményeket is „tálalni” a kollégáinak. Ha emellett rendelkezne kellő ráhatással is, mindezt tehetné úgy, hogy a vélemény kifejtése a csapattagok fejlődését, növekedését szolgálja. Amennyiben képes lenne az inspiráló vezetésre, könnyedén és eredményesen tudná végrehajtani és végrehajtatni a változtatásokat.

A lényeg a kompetenciák egyensúlya

Ha egy ideális vezető EI-jéről van szó, akkor a legfontosabb az, hogy az EI különböző domainjei és az azokhoz rendelhető kompetenciák mind jelen legyenek, és egymással egyensúlyban működjenek. Az, hogy a 12 kompetencia közül kinél melyek szorulnak fejlesztésre, coaching során feltérképezhető; innen pedig már csak pár lépés a fejlődés mechanizmusainak beindítása.

(Forrás: hbr.org)