Melyek a legfontosabb vezetői kompetenciák?

Hogyan lehet egy vezető hatékony? Ez a kérdés állt annak a tanulmánynak a fókuszában, amelyet 15 országban, több mint 30 globális szervezet 195 vezetőjének megkérdezésével végeztek. A résztvevőket arra kérték, hogy egy 74 pontos vezetői kompetencialistából válasszák ki a szerintük leglényegesebb 15-öt.

A felmérés eredményei alapján legfontosabbnak ítélt 10 kompetenciát (ld. táblázat) a vizsgálat vezetője 5 témába csoportosította.

Kompetencia  A válaszadók adott %-a az első 15 legfontosabb
kompetencia közé sorolta 
Magas etikai és morális elveket követ.  67 %
A célkitűzések eléréséhez vezető utakat rugalmasan szabja meg.  59 %
Egyértelműen megfogalmazza az elvárásait.  56 %
Kellőképpen flexibilis, ha a véleményének a megváltoztatásáról van szó.  52 %
Elkötelezett a beosztottak (tovább)képzésének irányában.  43 %
Gyakran és nyíltan kommunikál.  42 %
Nyitott az új ötletekre és megközelítésekre.  39 %
Azt az érzést ébreszti a kollégáiban, hogy egy csapatként nyernek vagy veszítenek.  38 %
Segít abban, hogy a kollégái a jövőben vezetővé válhassak.  38 %
Biztonságos hátteret nyújt a próbálkozásokhoz és a kudarcok feldolgozásához.  37 %
  1. Morális elkötelezettség és biztonságos környezet

A válaszadók legnagyobb arányban (67%-ban) az etikus viselkedést mint szükséges vezetői kompetenciát jelölték meg, és magas hányaduk (56%-uk) tartotta fontosnak az elvárások érthető módon való közlését, megfogalmazását. Mindkettő említett kompetencia a biztonságos környezet megteremtését foglalja magában, azaz egy olyan környezetét, ahol az alkalmazottaknak lehetőségük nyílik szellemi kapacitásukat a szociális elkötelezettség mellett innovációra és kreativitásra fordítani.

Az idegtudományok területén elért kutatási eredmények megerősítik a fenti feltevést. Veszély esetén a végtagokba történő véráramlás mértéke fokozódik, ami felkészíti a szervezetet a menekülésre vagy a harcra; ugyanakkor, ezzel egyidejűleg a limbikus területeken és a prefrontális kortexben az aktivitás csökken, ami a kreativitás jelentős mértékű csökkenését/hiányát vonja maga után. Ez alapján a szellemi funkciók kiteljesedése csak biztonságos környezetben várható, és egy vezető No 1. feladatának a biztonságos környezet megteremtése tekinthető.

  1. Önálló idő- és munkabeosztást lehetővé tevő megbízatások

A válaszadók 59%-a jelölte meg annak fontosságát, hogy a vezető szabad utat engedjen az alkalmazottainak idejük és munkájuk koordinálásában, miközben világos utasításokkal látja el őket. Egyik vezető sem képes minden feladat ellátására, ezért alapvető fontosságú a feladatok szétosztása, és az alkalmas személyek megbízása azok ellátásával.

A kutatások rávilágítottak arra, hogy a meghatalmazott/felhatalmazott teamek termelékenyebbek, elégedettebbek és elkötelezettebbek.

  1. Az összetartozás érzésének kialakítása

Azok a vezetők, akik gyakran és nyíltan kommunikálnak (42%), és megteremtik annak az érzését, hogy a teljes team egy csónakban evez (38%), azaz mindenki együtt nyer vagy veszít, az összetartozás erős kötelékét képesek létrehozni.

Evolúciós szempontból a kapcsolatok elengedhetetlenek, hogy javítsák a túlélés esélyét egy ragadozókkal teli világban. Az ember erős szociális kötődésre vágyik, és szüksége van a valahová tartozás érzésére. Néhány egyszerű útja a kollégák közötti kötődés megteremtésének: mosolyogjunk egymásra, szólítsuk nevén a kollégánkat, emlékezzünk kedvenc időtöltésére és családtagjai nevére.

  1. Nyitottság az új ötletekre, a továbbképzések ösztönzése

Mi a közös a következő – fontosnak ítélt – vezetői kompetenciákban: flexibilitás (52%), nyitottság az új ötletekre (39%), a kockázatvállalási hajlandóság biztonságos környezetének megteremtése (37%)? Ha a vezető rendelkezik ezekkel az erősségekkel, akkor támogatja a fejlődést, tanulást.

Tanulni a hibákból lehet, azonban az eredményekre orientált hajsza során előfordulhat, hogy az alkalmazottak lemondanak a továbbképzésük, fejlődésük esélyéről. Ahhoz, hogy feloldható legyen ez a konfliktus, és a továbbképzésre nyitott teammel lehessen együtt dolgozni, a vezetőnek egy kockázatvállalást (is) támogató kultúrát kell megteremtenie.

  1. A fejlődés elősegítése

A vezető elkötelezettsége az alkalmazottak irányában (43%) és hozzájárulása az alkalmazottak fejlődéséhez, vezetővé válásához (38%) ahhoz szükséges, hogy a vezető a legnagyobb mértékben inspirálni tudja a csapat munkáját, ugyanis az elvégzett munka minősége jelentősen függ attól, hogy annak irányítása félelemmel átszőtt vagy elismerés által vezérelt környezetben zajlik.

(Forrás: hbr.org)