BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Alulírott jelen belépési nyilatkozat benyújtásával ezúton kérem a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaságot (székhely: 1201 Budapest, Ady Endre utca 206., bírósági bejegyzés szám: 01-02-0009428, adóazonosító szám: 18243187-1-43) (továbbiakban: Társaság) elnökségét, hogy a Társaság rendes tagjává szíveskedjen fogadni.
Személyes adataim:
Név:
születési idő: ………………………………………………………………………..
születési hely: ………………………………………………………………………
anyja neve: ………………………………………………………………………….
lakcím: ………………………………………………………………………………
személyi igazolvány száma: ………………………………………………………
büntetettesek nyilvántartásában: szerepelek / nem szerepelek
Kijelentem, hogy a Társaság alapszabályát ismerem, annak céljaival egyetért, tagsági jogokat tudomásul veszem, valamint a tagsági kötelezettségeket magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
Kelt: …………………………………………………………………………..……

.……………………………
belépést kérelmező aláírása
_____________________________________________________________________________
Az egyesület két alapító tagjának ajánlása a kérelmező a Társaság rendes taggá válásához:

………………………………………..………..………… …………………………………….………………..…..
Alapító Alapító